Vinst i markanvisningstävling för Skeppsbron i Göteborg!

Okidoki tar hem en av de största markanvisningarna i trippel A-läge på Skeppsbron i Göteborg – och räknar därmed in vårt första egen-regi-projekt. Vi gör det som ett minikonsortium efter tysk modell tillsammans med norska AF projektutveckling (svenska delen) och byggemenskapen Älvarum. Markanvisningen är ett helt kvarter på strax över 12 000 kvm BTA. Läs mer om tilldelningarna här.