På lördag den 2 september är det invigning av Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 i Linköping. Med 70 hemutställningar är det den största bomässan genom tiderna i Sverige. Och vi är självklart på plats  dels i ett tillfälligt kontor men också i expoarenan där vi föreläser varje vardag.

Okidoki flyttar in
I september flyttar vi in i Östgötahus atriumbostad och provar på livet i Vallastaden. Det blir ett tillfälle för oss att testa idén om hemmakontor i den stadsdel som vi själva planerat. Passa på att träffa områdesarkitekterna bakom Vallastaden och ställa frågor eller bara säga hej!

Vallastaden – från idé till verklighet
Varje vardag kl 10, 13 och 16 i stora salen i expoarenan har du möjlighet att gå på en fördjupande föreläsning om Vallastaden. Följ med från projektets start, genom processens gång fram till slutresultatet. Vi rekommenderar starkt denna föreläsning som ger dig ett snabbt och rejält helhetsgrepp om ett omfattande projekt. Föreläsarna skiftar mellan Okidoki Arkitekter, Linköpings kommun och Expoarrangörerna, men samtliga är djupt insatta och har nyckelroller i projektet. Är du angelägen om att höra en särskild föredragshållare kan du kontakta konferensservice i expoarenan.

Det finns givetvis också en mängd andra intressanta föreläsningar och utställningar du kan gå på under expot. Du hittar alla programpunkter och tider på Vallastaden2017.se.