Hösten 2012 vann Okidoki tävlingen som handlade om att ta fram en plan för området Vallastaden i Linköping. Mycket har skrivits om Vallastaden sedan dess och nu inför helgens invigning kanske det passar bra med en liten sammanfattning. Så här kommer ett litet urval av artiklar på ämnet Vallastadsmodellen.

Stadsplan Vallastaden
Arkitektur, 25 augusti 2017
”Vallastaden är en fullskalestudie i hur det går att ändra systemet inifrån, inom de ramar som redan finns där. Vallastaden är inget flummeri ute på en åker. Det är pragmatiskt stadsbyggande här och nu. Ett slags hyllning till planmonopolet. […] Samtidigt är Vallastaden ett uttryck för det individuella. Ett liberalt projekt, ett do it yourself-projekt. Bygg din egen kåk, bli din egen byggherre, odla på din egen kolonilott, träffas i det halvprivata rummet. Offentligheten står tillbaka. Vallastaden är både kommun och civilsamhälle. På en och samma gång.”
Läs hela artikeln här

Göteborg förtjänar bättre stadsplanering
GP, 21 juni 2016
”Göteborg kan lära av Linköping. Där håller man just nu på med något som kallas för Vallastadsmodellen. Det är ett samarbete mellan kommunen, den göteborgska arkitektbyrån Okidoki och en rad andra aktörer. […] Resultatet, som går att beskåda på Vallastaden2017.se, är en blandstad i ordets sanna bemärkelse. Indelningen, i riktigt små tomter, gör att det skapas en mix av estetik, husstorlekar och boendeformer. Befolkningstätheten kommer bli hög, vilket garanterar liv och rörelse under större delar av dygnet. Skulle vi försöka oss på något liknande i Göteborg skulle vi kunna återuppväcka den stadsbild som revs och skövlades under 1900-talet. ”
Läs hela artikeln här

En by av sin tid
Arkitektur, 30 augusti 2017
”Bomässan är en särskild stadsbyggnadstypologi. Alltid antitesen till det ”gamla vanliga” sättet att bygga. Den måste ha en vision och form som är enkel att kommunicera, och ska gärna förkroppsligas av en stark och tydlig mässarkitekt. I Vallastaden axlar OkiDoki! Arkitekters Rickard Stark denna roll, och levererar trovärdighet och oneliners i lika delar, som Klas Tham för Bo01 i Malmö. De stora orden, tidspressen, att visa stad som färdigbyggd helhet – allt ingår i bomässans logik. Planen är i fokus, självklart vald för att den gör mässan möjlig, för att den är alkemi som förvandlat en bit åker till guld.”
Läs hela artikeln här

3 nytänkande exempel som bryter villanormen
Camino, 30 september 2016
”Okidoki arkitekter, som står bakom områdets utformning, har hämtat inspiration från medeltidens indelning av en jordbruksby, med så kallade ”tegar”. Flera tegar utgör ett kvarter. Denna småskaliga indelning har möjliggjort för små aktörer att delta i processen och lagt grunden för mångfalden i boendeformer.

Här finns bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter, servicebostäder och villor. Varje kvarter har ett gemensamt ”felleshus” som kan nyttjas till vad de boende vill. Felleshuset täcks av ett slags växthus vilket ska skapa ett mikroklimat som påminner om medelhavsländernas, med vinterträdgård och plats för gemensamma odlingar. Odlingslotter och parkytor finns på flera ställen i stadsdelen som är planerad utan några privata parkeringar vid husen.”
Läs hela artikeln här

Framtidens städer har hus av trä och gröna artärer
DN, 5 april 2017
”Just marktilldelningen är central i den mångfald som eftersträvas. Genom att dela in kvarteren i mindre fastigheter har Okidoki skapat byggförutsättningar för såväl etablerade byggbolag som mindre aktörer och byggemenskaper, där privatpersoner går ihop och själva står för bygget. En vår tids variant av det tidiga 1900-talets egnahemrörelse.”
Läs hela artikeln här

Här byggs Sveriges nästa bomässa
Affärsliv, 22 februari 2016
”Okidokis vinnande förslag är tänkt att motverka segregation genom att i vartenda kvarter blanda bostadsrätter och hyresrätter med villor eller radhus. För att se till att de boende träffa sina grannar byggs vinterträdgårdar och i varje kvarter så kallade Felleshus med växthus, övernattningslägenheter och festlokaler. Torg och parker är andra ställen där Vallastadsborna kan ses. […] Småskalighet och mångfald är ledord. Tomterna – som kallas tegar – är små och byggherrarna många, 35 st, med ännu fler arkitekter.”
Läs hela artikeln här