Där tåg möter våg – Okidokis förslag för Varbergs nya station är arkitektur som berättar att stationen ligger i just Varberg och ingen annanstans. Förslaget är inspirerat av det levande havet och taket har en lätt vågformad struktur. På väggarna finns stenpelare som kopplar till Varbergs historia av stenbrytning.

Okidoki Arkitekter och Abako Arkitekter presenterade förra veckan sina förslag för en helhetsutformning av den nya stationen och stationsområdet i Varberg.

– Vi är mycket nöjda med det sätt på vilket arkitekterna har tillmötesgått de förutsättningar och krav vi har ställt. Förslagen visar på spännande möjligheter och idéer. Vi ser nu fram mot att fördjupa oss i materialet för att utveckla denna viktiga plats för den växande staden, säger Karin Sjödin, landskapsarkitekt, Varbergs kommun.

Jernhusen ställer ut förslagen för allmänheten i stationsbyggnaden i Varberg under vecka 51 och 52.

Läs mer på Jernhusens hemsida.