Idag debatterar vi i GP för att återställa landshövdingehusen på Skansberget i Göteborg. Allt försvann i stadsförstörelsen på 1960-talet, men med rätt vilja kan området åter bebyggas – här är vårt förslag som nu ligger som en ansökan om markanvisning och planbesked hos Göteborg stad.

SkansbergetBild från 1905. Alla hus är idag rivna förutom Skansen kronan.

Läs vår debattartikel här.