Kv Afzeliiskolan

Kv Afzeliiskolan är ett nytt vackert träkvarter som ligger direkt utanför riksintresseområdet Alingsås trästadskärna. Vi har arbetat i Kjell Forsheds anda med låg och tät trähusbebyggelse som både kopplar till kvartersbebyggelsen i rutnätsplanen i centrum och till den mer fria planen utanför stadsgränsen. Är detta den nya småstaden? Det byggindustriella komplexet eftersträvar reduktion och vi gör motsatsen.

– Vi eftersträvar en rikedom i upplevelser som finns i äldre hantverksmässig arkitektur fast med samtida designreferenser och byggnadsteknik, säger Rickard Stark och fortsätter: Stilen är en mix av traditionell och modernistisk ordning – vi kallar det Modern grace.

Alingsås tidning skriver om planerna för den nya småstaden kv Afzeliiskolan. Läs här.

Tätt, lågt och vackert i Kjell Forsheds anda.