Barkarby City

De sex kvarteren med idrott, hotell, kontor, bostäder och butiker – en sammanlagd omfattning om totalt ca 130 000 m² – kommer bli en ny knutpunkt för Mälardalsregionen och Stockholmsområdet.

Tillsammans med Serneke och C.F. Møller Architects idéutvecklar och ritar Okidoki nu Barkarby City i norra Stockholm. Området ligger centralt i ett av Europas största stadsutvecklingsområden: Barkabystaden. Vår ambition är att skapa en tät och grön blandstad med ett stort serviceutbud och en myllrande gatumiljö som skapar en god grund för en aktiv livsstil och ett rikt vardagsliv.

Områdets mittpunkt är en för regionen unik anläggning för inomhusidrott som bland annat innehåller 1.2 km skidslingor i inomhusmiljö som löper genom flera av områdets kvarter. Skidslingorna, ett brett innehåll av olika typer av bebyggelse, uppgångar för tunnelbana och närheten till motorväg och järnvägspår är aspekter som gör området komplext både ovan och under mark.

De sex kvarteren med idrott, hotell, kontor, bostäder och butiker – en sammanlagd omfattning om totalt ca 130 000 m² – kommer bli en ny knutpunkt för Mälardalsregionen och Stockholmsområdet. Detaljplanen för Barkarby City har i juni 2020 vunnit laga kraft och vi ser nu fram emot att följa detta projektet vidare.