Urban Design

BARKARBY
CITY

Tillsammans med Serneke och C.F. Møller Architects idéutvecklar och ritar Okidoki nu Barkarby City i norra Stockholm. Området ligger centralt i ett av Europas största stads­utvecklings­områden: Barkabystaden. Vår ambition är att skapa en tät och grön bland­stad med ett stort service­utbud och en myllrande gatu­miljö som skapar en god grund för en aktiv livsstil och ett rikt vardagsliv.

Områdets mitt­punkt är en för regionen unik anläggning för inomhus­idrott som bland annat innehåller 1.2 km skid­slingor i inomhus­miljö som löper genom flera av områdets kvarter. Skidslingorna, ett brett innehåll av olika typer av bebyggelse, uppgångar för tunnel­bana och närheten till motor­väg och järnväg­spår är aspekter som gör området komplext både ovan och under mark.

De sex kvarteren med idrott, hotell, kontor, bostäder och butiker – en sammanlagd omfattning om totalt ca 130 000 m² – kommer bli en ny knutpunkt för Mälardalsregionen och Stockholmsområdet. Detaljplanen för Barkarby City har i juni 2020 vunnit laga kraft och vi ser nu fram emot att följa detta projektet vidare.

De sex kvarteren med idrott, hotell, kontor, bostäder och butiker – en sammanlagd omfattning om totalt ca 130 000 m² – kommer bli en ny knutpunkt för Mälardalsregionen och Stockholmsområdet.