URBAN DESIGN

BRUNNSBO

Brunnsbo kommer bli en ny tyngdpunkt i den utvidgade inner­staden av Göteborg. Vi hjälper Exploaterings­förvaltningen med detalj­planen för en storskalig stations­nära stads­utveckling med flertalet nya bygg­rätter längs Litteratur­gatan. Parallellt med detalj­planen pågår ett antal stora infrastruktur­projekt, som kommer innebära att Brunnsbo får två spårvagns­hållplatser, en tåg­station, att Brunnsbo­motet byggs bort och Lundby­leden byggs om. Hela den långa Litteratur­gatan, som vi tidigare hjälpt Bostads AB Poseidon med, omvandlas till ett stads­mässigt stråk och knyter ihop nya Brunnsbo centrum med Selma Stad. Detalj­planen omfattar ett stort geografiskt område om totalt ca 1 000 bostäder, kommersiella lokaler och kommunal service.

I ett första steg hjälpte Okidoki Exploaterings­förvaltningen med att studera bygg­rätterna som idag utgörs av trafik­områden med impediment och gräsmattor mot Lundby­leden. I och med omvandlingen med ny infra­struktur kommer detta mark­avsnitt att ligga i direkt anslutning till såväl den nya tåg- spårvagns- och busstationen. Här utreder vi på kundens uppdrag möjlighet att förtäta med ny högre bebyggelse för att på så sätt markera det nya stations­läget och nyttja de nya goda för­bindelserna med nya kommersiella lägen för kontor etc. Den nya tyngd­punkten får ett unikt läge i staden med goda förbindelser med såväl centrum som hela övriga Hisingen och orterna längs Ale­pendeln upp mot Trollhättan. Det breda innehållet med kontor, bostäder, service och infrastruktur är en del av en regional satsning som kommer att göra Brunnsbo till en central del av Göteborg. Övriga samarbets­partners i projektet är Stena fastigheter, Förvaltnings Ab Framtiden och Egnahemsbolaget.

Vill du veta mer, hör av dig till Liisa Gunnarsson Kriegelsteiner, Studiochef Urban Design: liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se, 070–8670195.