STUDIO

BOSTAD

Alla vill bo i ett vackert hus – välkommen till Okidoki

STUDIO BOSTAD skapar arkitektur i hela skalan från sociala bostäder till high end-segment på urban­iserade platser. Den breda mål­gruppen ger oss fördelar med kunskaper både om kundens kund samtidigt som vi kan möta utmaningar med ökade kostnader i produk­tion och för­valtnings­skede. En fram­gångs­faktor för oss är att vi lyckas förena en form­tradition som människor älskar med moral­frågor för en grön omställning. Grymma arkitekter och ingenjörer är kärnan i vår verk­samhet, men vi är också en full­service­partner till våra kunder. Det betyder att vi hjälper till med allt som ett vanligt arkitekt­kontor gör samtidigt som vi även samlat kommunikations­byråns erbjudande under samma tak.

STUDIOCHEF BOSTAD

Johanna Bocian Östberg, arkitekt
0766-11 53 73
johanna.ostberg@okidokiarkitekter.se

KONTORSCHEF STHLM

Pernilla Liva, arkitekt
070-947 68 55
pernilla@okidokiarkitekter.se

VD

Fredrik Hansson, arkitekt
070-454 46 62
fredrik@okidokiarkitekter.se

KREATIV LEDARE

Rickard Stark, arkitekt
073-622 72 00
rickard@okidokiarkitekter.se