KOMMERSIELLA
FASTIGHETER

OKIDOKIS STUDIO för kommers­iella fastig­heter och trans­formation gör varumärkes­byggande arkitektur med främst kommers­iellt innehåll. Vi ritar vackra bygg­nader för kontor, hotell, infra­struktur och upp­levelser och vi trans­formerar kultur­histor­iska miljöer för nya funk­tioner och program. Här har vi en unik position idag och gemen­samt för våra projekt är starka koncept som ger stora mer­värden för fastighets­ägaren. Det stärker identiteten för hela när­miljön, påverkar pris­bilder, nya flöden av männi­skor och ökar attrak­tionen för andra aktörer att etablera sig. I studion är vi framför­allt arkitekter och ingenjörer men vi arbetar idag lika mycket med plats­utveckling, grafisk form och visualisering.

KONTAKTPERSON GBG

Johanna Bocian Östberg, Studiochef
0766-11 53 73
johanna.ostberg@okidokiarkitekter.se

KONTAKTPERSON STHLM

Pernilla Liva, Kontorschef Sthlm
070-947 68 55
pernilla@okidokiarkitekter.se