OKIDOKIS SAMHÄLLS­FÖR­STÅELSE har alltid varit en konkur­rens­fördel för oss och sam­hälls­fastig­heter är därför en själv­klar del av vår affär. Vi ser hur vår form­glädje bidrar med nya per­spek­tiv till en ofta standard­iserad del av bygg­branschen. Våra kunder är en mix mellan privat och offentlig affär och den kombina­tionen ger oss för­delar med viktig kunskap från två olika håll som berikar varandra. Våra uppdrag är främst inom arkitek­tur för lärande på alla nivåer och även idrott, vård och kultur. Studio Sam­hälls­fastig­heter består av en erfaren grupp arki­tekter och BIM-projekt­örer som arbetar med alla våra viktiga samhälls­funk­tioner. Till­sammans bygger vi en bättre, vackrare och roligare värld!

KONTAKTPERSON GBG

Marie Bördin, Studiochef
0702-17 31 74
marie.bordin@okidokiarkitekter.se

KONTAKTPERSON STHLM

Pernilla Liva, Kontorschef Sthlm
070-947 68 55
pernilla@okidokiarkitekter.se