STUDIO

SAMHÄLLS-
FASTIGHETER

Alla förtjänar en vackrare vardag

Okidokis formglädje och samhällsintresse bidrar med nya per­spek­tiv i en ofta standard­iserad del av bygg­branschen. Våra kunder är en mix mellan privat och offentlig affär och den kombina­tionen ger oss för­delar med viktig kunskap från två olika håll som berikar varandra. Uppdragen är främst inom pedagogik och lärande på alla nivåer, men vi gör även projekt för blåljus, idrott, vård och kultur. Studio Sam­hälls­fastig­heter består av en erfaren grupp arki­tekter och BIM-projekt­örer som arbetar med alla våra viktiga samhälls­funk­tioner. Till­sammans bygger vi en bättre, vackrare och roligare värld!

KONTAKTPERSON GBG

Marie Bördin, Studiochef
0702-17 31 74
marie.bordin@okidokiarkitekter.se

KONTAKTPERSON STHLM

Pernilla Liva, Kontorschef Sthlm
070-947 68 55
pernilla@okidokiarkitekter.se