STUDIO

URBAN DESIGN

Välkommen till Okidokis studio för stadsplanering och public affairs.

Urban design är Okidokis studio för stadsplanering och strategisk rådgivning. Vi är experter på att skapa värden genom att rita begärsdrivna urbana och gröna stadsmiljöer. Uppdragen gäller tidiga skeden, i rollen som beställarens gestaltande partner, till framdrift och styrning av hela planprocessen. För att ditt fastighetsärende ska komma framåt i byråkratin hjälper vi dig att navigera till en framkomlig väg fram till beslutsfattare. Vi föreslår aktiviteter som skiss- och bildmaterial, platsutveckling, opinionsbildning och dialogprocesser för att skapa värden för din fastighet. Vill du veta mer? Hör av dig till affärskontakter nedan.

KONTAKTPERSON GBG

Liisa Gunnarsson K., Studiochef
0708-670 195
liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se

KONTAKTPERSON STHLM

Pernilla Liva, Kontorschef Sthlm
070-947 68 55
pernilla@okidokiarkitekter.se