Fiskalen i Växjö

Okidoki tillsammans med P&E Fastigheter är en av flera vinnare i markanvisningstävlingen för det stora stadsutvecklingsprojektet Bäckaslöv i Växjö.

Det vinnande förslaget för kvarteret Fiskalen har tagits fram av Okidoki Bygger tillsammans med P&E Fastigheter i samarbete med Riksbyggen och Nivika Fastigheter. Arkitekter till Riksbyggen och Nivika är Tengbom.

Fiskalen i Bäckaslöv är ett stort kvarter, totalt 19 500 m2. Genom att samla flera aktörer fick Växjö kommun många olika infallsvinklar – en annorlunda och mycket spännande resa som resulterat i något helt unikt.

– Vi har lagt samman våra respektive ambitioner och har genom nära samarbete fått kvarteret att hänga ihop på ett unikt sätt. Vi har lärt av varandra och fått en bättre helhet än vad vi klarat var för sig, konstaterar Johanna Bocian Östberg, studiochef Bostad på Okidoki.

Gruppen kom tidigt överens om några övergripande teman för gestaltningen, vilket resulterat i material som markerar stadsdelens torg tydligt och accentuerar kvarterets hörn. Fiskalen är en sammanhållen helhet med en inbördes variation. En sockelvåning i tegel utgör en gemensam bas, entréer markeras och högre volymer är helt i tegel för variation och dynamik.

– Vi ville tydligt visa pelare och balkar i konstruktion. Vad bär upp och vad blir buret. Andra viktiga delar har varit variation av antalet våningar i trä och få fönsterbredder så att fasaderna får ett lugn och en rytm, berättar Johanna Bocian Östberg.

Bäckaslöv ligger på cykelavstånd från Växjö centrum och runt knuten finns det vackra naturreservatet Bokhultet. Kvarteret Fiskalen ska bli ett nytt, urbant och levande stadskvarter som stärker attraktionskraften för området. Här finns en naturlig blandning av bostadsrätter, hyresrätter och trygghetsboende. Det planeras även för kontor, hotell, restaurang, gemensamhetslokal och garage.

Byggherrar är Okidoki Bygger tillsammans med P&E Fastigheter samt Riksbyggen och Nivika Fastigheter. Arkitekter till Riksbyggen och Nivika är Tengbom.