Fristadshallen

I Fristad, strax utanför Borås, har vi ritat en ny idrotts­hall som används av den när­liggande Fristads­skolan för under­visning och av förenings­livet i samhället. Utöver idrotts­hallen med om­klädnings­rum och stöd­funktioner finns lokaler för musik, dans och ett kafé. Idrotts­hallen har ritats på uppdrag av Lokal­försörjnings­förvaltningen i Borås och vi har följt projektet från förstudie till bygg­lovs­handling och för­frågnings­underlag.