OKIDOKI är en full­service­byrå inom arkitek­tur. Man anlitar oss för att kombinera högsta konstnär­liga och kommers­iella nivå med den största samhälls­nyttan – vi kallar det Moral och Design. Till­sammans med er bygger vi en bättre, vackrare och roligare värld!