Gibraltarvallen

Hedersomnämnande i trähustävling om Gibraltarvallen