2014 hittade vi en outnyttjad byggrätt mitt i Kungsladugård, mitt i Göteborgs mest attraktiva område och mitt i Albert Lilienbergs stadsplan från 1916. Vi insåg så klart tidigt att om vi ska få utveckla den här attraktiva marken måste vi ha ett koncept som är så starkt att politiken vill satsa över mandatperioder och över partigränserna. Vi behövde kunna erbjuda alla aktörer något som bidrar just deras verksamhet eller intressesfär. Vi visste att det fanns dokumenterade sociala bekymmer runt Gröna vallen och att fotbollen är populär och fyller en viktig funktion. Det saknas bostäder, särskilt mot den målgrupp som vill äga sitt boende, och de flesta av bostäderna runt Gröna vallen är idag hyresrätter.

– Vi tror att en mix av upplåtelseformer och storlekar är det bästa för alla områden och så resonerar även politiken idag, säger Rickard Stark.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

I vår analys konstaterade vi att underskottet på idrottshallar är störst just i stadsdelen Majorna-Linné. Flickidrotten är historiskt underfinansierad och gymnastiken är en av få föreningsidrotter som växer. Därför var det en ambition i början att idrottshallen skulle vara förberedd för hoppgropar och tumblinggolv, något som idag är ändrat till breddidrottshall med standardmått. I vårt koncept försökte vi besvara alla de utmaningar och önskemål som vi hade fångat upp. Resultatet blev en modern ”superhybrid” med bostäder och idrottshall inom samma klimatskal. En tillgänglig breddidrottshall med plats för också för mindre träningshallar, gym och omklädningsrum även för fotbollen en kiosklucka och bostäder kommer att ge ökad trygghet för hela Gröna vallen. Att öppna upp för fler är också helt i linje med den ursprungliga stadsplanens intentioner med ett öppet idrottsfält och en byggrätt för ”allmänt ändamål” ger flera olika aktiviteter. Vi tog fram en sprängskiss, volymstudie och programytor, vilket hjälpte oss i förankringsarbete med föreningar och politiker stöttade oss förbi de första grindarna fram till planbesked och direkt markanvisning och planbesked 2017. Därefter har den schablonmässiga skissen blivit ett bekymmer för oss då flera tolkar materialet som det som faktiskt ska byggas. Nu när vi kan vara mer öppna på hur det kommer att se ut blir den saken enklare. Detaljplanen startade 2021 och vi har först under 2022-2023 börjat bearbeta arkitekturen.

– Det kommer att bli en vacker, ganska mäktig byggnad som en accent i fonden av platsen. På samma sätt om alla andra offentliga byggnader i Lilienbergs plan så kommer även denna att vara något högre än omgivande bostadshus, fortsätter Rickard.

Stilen kommer att inspireras starkt av omgivande klassisk arkitektur och ambitionen är snarare att bygga stilmässiga broar än att markera utanförskap - något som nästan alltid är ett bättre sätt i kulturhistoriskt känsliga miljöer. För att hamna rätt i designprocessen har vi haft stöd av Hans Bjur (professor i urbana transformationer) och Sveriges främsta expert på Albert Lilienberg.

”Resultatet blev en modern ”superhybrid” med bostäder och idrottshall inom samma klimatskal.” Rickard Stark, ansvarig arkitekt

Projekt Gröna vallen är ett privat initiativ och bygger på privat risktagande i syfte att bidra positivt till samhällsutvecklingen. Vi behöver bli fler än föreningsliv, polis och kommun/socialtjänst som tar ansvar för att tillsammans vända den negativa utvecklingen vi ser i samhället idag. Det finns idag ingen ambition från projektets sida att fortsatt äga och drifta idrottsfunktionerna, men det är heller inget krav på en kommunal hyresgäst även ifall det i dagsläget är en uttalad vilja att det ska bli så. Planen är att byggstarta projektet 2025.

Läs om Gröna vallen i GP här. 

Länk till kommunens detaljplan här.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Rickard Stark: rickard@okidokiarkitekter.se