2014 hittade vi en outnyttjad byggrätt mitt i Kungs­ladugård, mitt i Göteborgs mest attraktiva område och mitt i Albert Lilienbergs stadsplan från 1916. Vi insåg så klart tidigt att om vi ska få utveckla den här attraktiva marken måste vi ha ett koncept som är så starkt att politiken vill satsa över mandat­perioder och över parti­gränserna. Vi behövde kunna erbjuda alla aktörer något som bidrar just deras verksamhet eller intresse­sfär. Vi visste att det fanns dokumen­terade sociala bekymmer runt Gröna vallen och att fotbollen är populär och fyller en viktig funktion. Det saknas bostäder, särskilt mot den målgrupp som vill äga sitt boende, och de flesta av bostäderna runt Gröna vallen är idag hyresrätter.

– Vi tror att en mix av upplåtelse­former och storlekar är det bästa för alla områden och så resonerar även politiken idag, säger Rickard Stark.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

I vår analys konstaterade vi att under­skottet på idrotts­hallar är störst just i stads­delen Majorna-Linné. Flick­idrotten är historiskt under­finansierad och gymnastiken är en av få förenings­idrotter som växer. Därför var det en ambition i början att idrotts­hallen skulle vara förberedd för hopp­gropar och tumbling­golv, något som idag är ändrat till bredd­idrottshall med standard­mått. I vårt koncept försökte vi besvara alla de utmaningar och önskemål som vi hade fångat upp. Resultatet blev en modern ”superhybrid” med bostäder och idrotts­hall inom samma klimat­skal. En tillgänglig bredd­idrottshall med plats för också för mindre tränings­hallar, gym och omklädnings­rum även för fotbollen en kiosk­lucka och bostäder kommer att ge ökad trygghet för hela Gröna vallen. Att öppna upp för fler är också helt i linje med den ursprungliga stads­planens intentioner med ett öppet idrottsfält och en byggrätt för ”allmänt ändamål” ger flera olika aktiviteter.

Vi tog fram en spräng­skiss, volymstudie och programytor, vilket hjälpte oss i förankrings­arbete med föreningar och politiker stöttade oss förbi de första grindarna fram till planbesked och direkt mark­anvisning och plan­besked 2017. Därefter har den schablon­mässiga skissen blivit ett bekymmer för oss då flera tolkar materialet som det som faktiskt ska byggas. Nu när vi kan vara mer öppna på hur det kommer att se ut blir den saken enklare. Detaljplanen startade 2021 och vi har först under 2022-2023 börjat bearbeta arkitekturen.

– Det kommer att bli en vacker, ganska mäktig byggnad som en accent i fonden av platsen. På samma sätt om alla andra offentliga byggnader i Lilienbergs plan så kommer även denna att vara något högre än omgivande bostads­hus, säger Rickard Stark.

Stilen kommer att inspireras starkt av omgivande klassisk arkitektur och ambitionen är snarare att bygga stilmässiga broar än att markera utanförskap - något som nästan alltid är ett bättre sätt i kultur­historiskt känsliga miljöer. För att hamna rätt i design­processen har vi haft stöd av Hans Bjur (professor i urbana trans­formationer) och Sveriges främsta expert på Albert Lilienberg.

”Resultatet blev en modern ”superhybrid” med bostäder och idrottshall inom samma klimatskal.” Rickard Stark, ansvarig arkitekt

Projekt Gröna vallen är ett privat initiativ och bygger på privat risk­tagande i syfte att bidra positivt till samhälls­utvecklingen. Vi behöver bli fler än föreningsliv, polis och kommun/socialtjänst som tar ansvar för att tillsammans vända den negativa utvecklingen vi ser i samhället idag. Det finns idag ingen ambition från projektets sida att fortsatt äga och drifta idrotts­funktionerna, men det är heller inget krav på en kommunal hyresgäst även ifall det i dags­läget är en uttalad vilja att det ska bli så. Planen är att byggstarta projektet 2025.

Läs om Gröna vallen i GP här. 

Länk till kommunens detaljplan här.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Rickard Stark: rickard@okidokiarkitekter.se