Hemsjö Skola

Ny- och ombyggnation av skola och förskola med matsal, tillagningskök och idrottshall.

Hemsjö kyrkskola, ursprungligen byggd 1938, är vackert belägen på en höjd strax söder om Alingsås. Skolan består av flera byggnader som ligger nära varandra invid kyrkan. En administrativ byggnad har byggts om och anpassats till dagens krav på arbetsmiljö och den tidigare skolbyggnaden har blivit ämnessalar och omklädningsrum för en ny idrottshall. Matsal och tillagningskök ryms i en separat nybyggnad som kopplats till en lång uppbruten byggnadskropp med undervisningslokaler och förskola som skärmar av skolgården. Vid den stora eken på skolgården finns en fornlämning som har fått ett uppbyggt trädäck som skydd och därmed kunnat integreras i lekytorna.

Genomgående principer för projektet har varit lekfullhet från insida och ut, med detaljer som tar ner skalan till barnens nivå. En skolmiljö som är anpassad efter eleverna och inte det omvända. De dekorerade balkongerna ger solavskärmning och väderskydd och utomhusytor kan användas både i undervisningen såväl som för lek och utevila. Dörromfattningar i form av moln och blommor tillsammans med en varierad och lekfull färgsättning ger orienterbarhet och tillhörighet för eleverna.

”Med stor inlevelse och ett lekfullt förhållningssätt kan vi med enkla medel vitalisera en befintlig skola och skapa förutsättningar för social hållbarhet”