LYCKHOLMS FABRIKER ligger centralt i Göteborg, strax söder om Liseberg. Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med kontor, hotell och nya verksamheter. Den första etappen med nybyggnationen av kontorshuset Hus C är nu färdigställd och innebär ett samtida tillägg i området. I vårt arbete med kontorshuset har det varit centralt att integrera den gamla kulturhistoriskt värdefulla miljön med de nybyggda fastigheterna.

Läget mellan Mölndalsån och järnvägsspår och motorväg medför en rad utmaningar och vi har i arbetet med Lyckholmsområdet och Hus C utrett frågor som rör risk, buller, trafik och mobilitet samt byggnadsantikvariska frågor. Den befintliga bebyggelsen omfattas av byggnadsantikvariska bestämmelser och bedöms som särskilt värdefull att bevara. I de gamla bryggeribyggnaderna runt Hus C, byggda i slutet av 1800-talet, har vi utrett möjliga programalternativ, såsom hotell och gymnasieskola, och utrett möjligheterna för fortsatt exploatering i området. Vi har även arbetar med inredningsuppdrag och hyresgästanpassningar åt de nyinflyttade verksamheterna i Hus C.