OKIDOKI är en full­service­­byrå som flyttar gränser med arkitek­­tur.
Vi söker nu dig som vill ut­­veckla och driva vårt anbuds­­arbete både
lång­­siktigt och på daglig basis. Skicka din ansökan till
jobb@­okidokiarkitekter.se senast den 21 oktober.

Har du erfarenhet av strategiskt och operativt anbuds­arbete mot offentliga och privata verksam­heter så hoppas vi att du vill bli en del av vårt team på OKIDOKI. Här kommer du att arbeta i en öppen och kreativ miljö i nära sam­arbete med studio­chefer, arkitekter, ekonomi­chef och kommunika­tions­avdelning. OKIDOKI arbetar med en gynn­sam mix av privata och offentliga beställare och din roll fyller en viktig funktion för att utveckla denna affär. Som person är du proaktiv, drivs av att skapa vinnande anbud och är van vid att arbeta själv­ständigt mot uppsatta mål och ibland under tids­press. Du har en god förmåga att skapa text­material som är både intresse­väckande, stilistiskt och tydligt för mottagaren. Vid sidan av dina goda projekt­ledar­egenskaper gillar du att kommuni­cera och göra det komplicerade begripligt.

Vi söker en anbudsstrateg med placering på vårt kontor i Göteborg.

I din roll kommer du att:
- Självständigt leda och samordna vårt anbuds­arbete och arbeta både strategiskt och operativt
- Bevaka och prioritera anbuds­inbjudningar och tävlingar
- Skriva texter och utforma enga­gerade anbud, tävlings­bidrag och presenta­tioner
- Utveckla våra rutiner och föreslå förbättrings­åtgärder
- Administrera våra befintliga avtal, analysera utfall och föra statistik

Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av anbuds­arbete inom LOU på arkitekt­kontor
God insikt om snårig­heter avseende juridik och LOU
Kan hantverket med att skriva engagerande texter
Goda projekt­ledar­egenskaper
Van att arbeta i Office, Excel och Indesign

Övrig information
Start: omgående enligt ök
Omfattning: heltid eller enligt ök
Placering: Göteborg

Skicka din ansökan till jobb@­okidokiarkitekter.se senast den 21 oktober. Då urval och inter­vjuer sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan ansöknings­tidens utgång.