Kolla Backe förskola

Kolla Backe förskola ligger i området Kolla, centrala Kungs­backa, med närhet till både Kolla­skogen och småstaden. Förskolan har sex barn­grupper fördelade på två vånings­plan. Byggnaden knyter form­mässigt an till små­skaligheten i den intil­liggande bebyggelse med enkla volymer med kreativa detaljer i form av fönster­överstycken och räcken i perforerad plåt.

Förskolan är försedd med solcells­paneler på taken och är certifierad enligt Miljö­byggnad Silver. Den uppfyller även Kungs­backa Kommuns krav på att samtliga material och produkter skall vara kontroll­erade och godkända i en miljö­databas, även rums­kompletteringar som inte omfattas av miljö­byggnad.

Med miljö­byggnad som grund, kombinerat med kommunens projekterings­anvisningar, har vi säkerställt en hållbar byggnad både ur förvaltnings­perspektiv samt med hänsyn till miljön. Men framför allt har vi tillsammans med Kungs­backa kommun skapat en bekväm, stimulerande och behaglig miljö för barn och personal att vistas i. I uppdraget ingick förstudie, program­handling och förfrågnings­underlag.

Foto: Bert Leandersson