Kolla Backe förskola

Nybyggnation av förskola med fyra avdelningar i Kolla Parkstad i Kungsbacka. Byggnaden knyter formmässigt an till småskaligheten i den intilliggande bebyggelsen. Enkla volymer med lekfulla detaljer i form av fönsteröverstycken och räcken i perforerad plåt.

Förskolan är försedd med solcellspaneler på taken och är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.