Bobbie Nyström ny studiochef för Kommersiella fastigheter

Med ny organisation och ny VD fortsätter vi nu att utveckla vår affär genom att internrekrytera Bobbie Nyström som studiochef för Kommersiella fastigheter. Bobbie är en genuin arkitekt med stark förståelse för Okidokis varumärke. Han är en mångårig medarbetare och ett välkänt ansikte för många av våra kunder. Som studiochef kliver han nu fram för att arbeta ännu mer fokuserat med att förtydliga och förstärka Okidokis position inom vårt snabbast växande affärssegment. VD Janica Wiklander berättar om rekryteringen.

– Bobbie är värdedriven ledare. En stark varumärkes- och kulturbärare med fingertoppskänsla för både arkitektur och entreprenörskap. Detta är en utmärkt kombination av kompetenser för relationellt samskapande, vilket är en avgörande faktor för hur vi på Okidoki gör världen till en snyggare och bättre plats – idag och imorgon.

Efter sju år som arkitekt på Okidoki och med erfarenheter från en rad olika typer av projekt – allt från stationsbyggnader via saluhallar till bostäder – kliver du nu in i rollen som Studiochef. Vad har vi att vänta oss från din studio i framtiden?

– Vi kommer fortsätta att arbeta brett men vi kan tydligt se några trender i vad som efterfrågas från våra kunder. Trender som ligger helt i linje med vilken riktning vi vill driva våra projekt. Exempelvis ökat fokus på återbruk och transformationer av befintliga byggnader. Utöver det så har vi redan ett ökat fokus på träbyggnation och att hjälpa våra kunder att ta fram hybridprogram. Vi tror starkt på synergieffekten av att blanda flera program inom samma byggnad. Komplext i planeringsfasen, men med ökat mervärde under den långa bruksfasen.

– Gestaltningsmässigt fortsätter vi i Okidokis formtradition, som eftersträvar att byggnaderna inte bara fyller sin funktion mot programmet utan även berikar omgivningen för tredje man. Att hitta den där balansen mellan platsens krav och beställarens program är det vi kommer fortsätta att förädla. Det är också det som är mycket av glädjen i yrket, i alla fall för mig.

Välkommen att höra av dig till Bobbie om du vill veta mer om Okidokis arbete med kommersiella fastigheter: bobbie@okidokiarkitekter.se, 070-202 96 40.