OKIDOKI är en full­service­byrå inom arkitek­tur. Det betyder att vi säljer arkitekt- och design­tjänster, från stads­planering hela vägen till produkt­formgiv­ning. Man anlitar oss för att kombinera högsta konstnär­liga och kommers­iella nivå med den största samhälls­nyttan – vi kallar det Moral och Design. Grymma arkitek­ter, anti­kvarier och ingen­jörer är kärnan i vår verksam­het, men vi har även smarta strateger, art directors, copy­writers och visuali­serare som arbetar med koncept-, varumärkes- och plats­utveck­ling. Till­sammans med er bygger vi en bättre, vackrare och roligare värld!

MODERN GRACE
OKIDOKIs arkitektur ska upplevas som vacker. Vi eftersträvar därför den rikedom i upplevelser som finns i äldre hantverksmässig formtradition fast med samtida designreferenser och byggnadsteknik. OKIDOKIs stil är en mix av traditionell och modernistisk ordning – vi kallar det Modern grace.

FREDRIK HANSSON

VD och en av grundarna till OKIDOKI AB. Som kreativ ledare arbetar Fredrik i tidiga skeden med idéproduktion, gestaltning och strategi. Med kunskap och erfarenheter från ett brett spektrum av skalor, från stadsutveckling till produktdesign;  fokuserar Fredrik på de ideologiska och affärsmässiga förutsättningar i projekten och hur de tillsammans med arkitektur kan skapa mervärden för individ, utvecklare och samhälle i stort.

RICKARD STARK

Rickard (arkitekt / byggnadsantikvarie) är en visionär kreatör och en av grundarna till OKIDOKI. En riktigt bra och väl gestaltad idé tidigt kan förändra väldigt mycket för kunder. Därför sker mycket av det värdeskapande arbetet tidigt i designkoncept, sociala innovationer och strategiska frågor. Skalan är byggnadsarkitektur, inredning och stadsutveckling med fokus även på kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

KONTAKTA OSS
Vi arbetar i speciali­serade studios. Besök den studio/affärsområde som passar dina önske­mål och behov bäst. Här hittar du även rätt kontakt­personer. För förfrågningar och nya uppdrag, kontakta respektive studiochef. För uppdrag i Sthlm, kontakta kontorschef Pernilla Liva.

JOBBANSÖKAN & PRAKTIK
Aktuella tjänster och mer information hittar du här.

PRODUKTVISNINGAR
För tillfället ingen möjlighet för produktvisningar.

Creative dir, Partner, Arkitekt SAR/MSA

Rickard Stark

Creative Dir, Partner, Arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA

Fredrik Hansson

Kontorschef Sthlm, Partner, Arkitekt SAR/MSA

Pernilla Liva

Kontorschef Gbg, Partner, Arkitekt SAR/MSA

Anna Martvall

Studiochef Samhällsfast, Arkitekt SAR/MSA

Marie Bördin

Studiochef Bostad & Kommersiella fastigheter, Partner, Arkitekt SAR/MSA

Johanna Bocian Östberg

Affärsområdeschef Atelier, Arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA

Amanda Rydenstam

Studiochef Urban Design, Arkitekt SAR/MSA

Liisa Gunnarsson Kriegelsteiner