Kretslopp & Vatten

Kretslopp och Vattens nya aktivitetsbaserade huvudkontor för 450 anställda ligger i Alelyckan i Göteborg. Okidoki har ansvarat för utformningen av ett varumärkesförankrat inredningskoncept och för projektering av all inredning.

Kretslopp och Vatten är en förvaltning inom Göteborg Stad som vill vara pionjärer inom miljöfrågor och som har en lång historia av att ta hand om göteborgarnas behov av vatten och avfallshantering. Just vatten och återvinning är därför en central del av deras identitet. Detta är såklart något vi tagit fasta på och valt att lyfta fram genom återbruk i olika former. Bland annat i form av befintliga möbler och material som fått nytt liv. Ett starkt inredningskoncept håller ihop uttrycket som är en mix av återbruk, specialritad ny inredning och stora inslag av växtlighet.

”Ett starkt inredningskoncept håller ihop uttrycket som är en mix av återbruk, specialritad ny inredning och stora inslag av växtlighet. ”
I den mån det varit möjligt är nya material gjorda av restprodukter eller återvunna råvaror.