SAMHÄLLSFASTIGHETER

KRYDDHYLLAN
BMSS

Kryddhyllan BmSS ligger i utkanten av Gårdsten intill en liten vacker skogsdunge. På uppdrag av Stadsfastigheter har vi utformat ett boende som ger en tydlig hemkänsla i en trygg gemenskap för åtta boende med olika behov. Varje lägenhet har en egen uteplats respektive balkong som vänder sig mot naturen samt en gemensam uteplats med plats för alla att samlas.

När vi arbetar med BmSS så ligger fokus på att underlätta för såväl enskildhet som gemenskap, oavsett ifall du bor i huset eller har det som din arbetsplats. Men det är också centralt att huset upplevs som vackert och värdigt. Relieffasaden består av olika stora dimensionerade träreglar och ger byggnaden textur och djup. Beroende på ljus och skugga skapar dessa olika visuella upplevelser. Omfattningar runt entrédörrar och huvudentréer markerar de mest väsentliga ingångarna. Fasaderna är avfärgade i jordnära kulörer där byggnadens olika delar går ton i ton. De bruna nyanserna fungerar bra i naturen och vi har eftersträvat innanförskap och harmoni för att bli en naturlig del av landskapet.

Grönskan ska komma så nära de boende som möjligt för lugnande naturupplevelser. Runt huset slingrar sig en ”sinnenas stig” där olika växter kombinerat med dagbäddar skapar intryck för de olika sinnena. Stora stenar från platsen är utplacerade längs med stigen. I trädgården kommer även ett konstverk att uppföras. Utemiljön har arbetats fram tillsammans med 02Landskap.