Kungsängen

Det vinnande förslaget Royal Oak för kvarteret Kungsängen i Jönköping.

Vinst i markanvisningstävling för kvarteret Kungsängen i Jönköping tillsammans med Cernera Fastigheter. Totalt 70 bostäder och lokaler i bottenplan. Vårt förslag Royal Oak vann med motiveringen att det ”upplevs pampigt och genomarbetat med en tydlig gestaltningsidé med indragna trapphus i fasad… och med en genomarbetad exteriör gårdsmiljö.”

Arkitekturen är en slags Modern Grace där 2000-talets rationella modernism möter träbyggnads-teknikens möjligheter med ornamentering och värme. En effekt av det arkitektoniska greppet blir en balanserad variation som ger många upplevelser för ögat, men som samtidigt inte gör anspråk på att vara olika fastigheter. En kontinuerligt markerad sockelvåning i puts bidrar till en stadsmässighet och publik karaktär.