Urban Design

KV AFZELIISKOLAN

Afzeliiskolan 2 och 3 i Alingsås är en urban förtätning med ny, modern kyrkobyggnad i trä och ett nytt vackert bostadskvarter. Vi har hjälpt båda fastighetsägarna med såväl utvecklingsarbete inför planbesked och nu genom att driva detaljplan. Planområdet består av två fastigheter och ligger väster om Prästgårdsvägen och öster om Landskyrkoallén och är ca 6400 kvm stort. Den ena fastigheten består av en obebyggd tomt där det tidigare funnits ett bostadshus med tillhörande uthus. På den andra fastigheten finns Pingstkyrkan från 1972. De båda tomterna ligger strax utanför den riksintressanta trästadskärnan Alingsås. Till skillnad från den strama rutnätsplanen är strukturen mer upplöst och består dels av kvartersbebyggelse men även av större villor, park och en äldre skolbyggnad m.m.

Bostadskvarteret kommer bli ett nytt vackert kvarter med låg och tät trähusbebyggelse som både kopplar till kvartersbebyggelsen i rutnätsplanen i centrum och till den mer fria planen utanför stadsgränsen. Ambitionen är att skapa den nya och attraktiva småstaden.

– Vi eftersträvar en rikedom i upplevelser som finns i äldre hantverksmässig arkitektur fast med samtida designreferenser och byggnadsteknik, säger Rickard Stark och fortsätter: ”Stilen är en mix av traditionell och modernistisk ordning - vi kallar det Modern grace”.

Ny träkyrka i trästaden Alingsås.

Okidoki har hjälpt till med utvecklingsarbetet inför planbesked och driver nu detaljplan med församlingen.

Okidoki har hjälpt till med utvecklingsarbetet inför planbesked och driver nu detaljplan med församlingen.

Okidoki har hjälpt till med utvecklingsarbetet inför planbesked och driver nu detaljplan med församlingen.

Pingstkyrkans vision är en ny modern kyrkobyggnad samt förtäta med ett 50-tal lägenheter för trygghets- och ungdomsboende intill. Byggnaden kommer bli ett nytt landmärke i Alingsås och symbolisera en förändrad liturgi i församlingen och manifestera kyrkans betydelse i människors vardag

– Vi byggde för strängmusik en gång i tiden. Nu sänder vi via Youtube varje söndag, säger Pelle Olofsson representant från församlingen”. Detta blir en av Alingsås största offentliga byggnader och det är redan en av de viktigaste. Planen är att fortsätta utveckla det sociala arbetet – En gåva till staden – med matutdelning och annat.

Alingsås är en utpräglad trästad och utöver själva kyrkobyggnaden är så klart även korset i trä. Samtidigt har Alingsåspolitiken antagit en ny stadsplan som bygger på trädgårdsideal och klassisk arkitektur. Utmaningen idag är att svara upp mot nya ambitioner med vacker arkitektur utan att göra pastischer. Vi har utvecklat ett formspråk som ger en rytm och flerlagrade upplevelser i fasaden och det ger ett vackert intryck utan att kopiera den historiska stadens kvaliteter.