Samhällsfastigheter

KYRKBY­SKOLAN

Kyrkbyskolan är en om- och tillbyggnad av en typisk 1980-talsskola för 400 mellanstadieelever i Nödinge, Ale Kommun. Genom renoveringen har skolan getts en helt ny status och profil där tidigare grottiga korridorer och entréer fått förnyats till en modern och snygg skolanläggning genom bl.a. dekormålning och färgkodade entréer.

Vår gestaltningsidé var förstärka skolans identitet med ett starkt koncept och på så sätt öka trivseln på skolan. Den monotona tegelfasaden har brutits upp med nya större fönster till de nya klassrummen och mönstermålning präglar numera fasaderna. Huvudentrén, matsalsentrén och eleventréerna förstärks av karaktärsstarka förstukvistar i plåt som tillverkats i rostfritt stål och lackerade i olika färger.

”Renoveringen kan enklast beskrivas som att vi har vänt ut och in på den befintliga planlösningen.”

Ett av syftena med skolans transformation var att skapa ljusare och öppnare lokaler som är lätta att orientera sig i och samtidigt förbättra arbetsmiljön för både elever som lärare. Den viktigaste delen av renoveringen kan enklast beskrivas som att vi har vänt ut och in på den befintliga planlösningen. De tidigare mörka klassrummen som var orienterade kring ljusgårdarna har flyttats ut till fasaderna med ökat dagsljusinsläpp och utblickar. Planändringen medför orienterbara ljusa lokaler där de tidigare långa korridorerna bryts upp och ett öppet elevtorg tillskapas i byggnadens mitt med scen, bibliotek och samlingsplats. Varje årskurs med två klassrum får egen färgkodad eleventré där även klassrummen följer samma färgkod. Färgsättningen invändigt utgår från en bred färgskala med vackra mönster på väggar och golv.

Ombyggnationen, som inleddes i februari 2014, skedde i tre etapper och eleverna gick kvar i delar av skolan under tiden.

Färdigställt: 2015
Entreprenör: SERNEKE
Fotograf: Mikael Olsson