Lyckholms Fabriker

Kvarteret lyckholms ligger centralt i Göteborg, strax söder om Liseberg. Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med kontor, hotell och verksamheter. Byggnationen av kontorshuset Hus C pågår just nu och beräknas vara klart för inflyttning hösten 2019. I vårt arbete med kontorshuset har det varit centralt att integrera den gamla kulturhistoriskt intressanta miljön med de nybyggda fastigheterna. I de gamla bryggeribyggnaderna runt Hus C, byggda i slutet av 1800-talet, har vi utrett möjliga programalternativ, såsom hotell och gymnasieskola, och utrett möjligheterna för fortsatt exploatering i området.

Byggnationen av kontorshuset Hus C pågår just nu och beräknas vara klart för inflyttning hösten 2019.