Lyckholms Fabriker

Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med nya verksamheter. I vårt uppdrag ingick nybyggnation av kontorshus, underlag för planansökan för fortsatt exploatering samt utredning av möjliga program för befintliga byggnader med höga kulturhistoriska värden.

Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med nya verksamheter. I vårt uppdrag ingick nybyggnation av kontorshus, underlag för planansökan för fortsatt exploatering samt utredning av möjliga program för befintliga byggnader med höga kulturhistoriska värden.

Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med nya verksamheter. I vårt uppdrag ingick nybyggnation av kontorshus, underlag för planansökan för fortsatt exploatering samt utredning av möjliga program för befintliga byggnader med höga kulturhistoriska värden.

Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med nya verksamheter. I vårt uppdrag ingick nybyggnation av kontorshus, underlag för planansökan för fortsatt exploatering samt utredning av möjliga program för befintliga byggnader med höga kulturhistoriska värden.

LYCKHOLMS FABRIKER ligger centralt i Göteborg, strax söder om Liseberg. Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med kontor, hotell och nya verksamheter. Den första etappen med nybyggnationen av kontorshuset Hus C är nu färdigställd och innebär ett samtida tillägg i området. I vårt arbete med kontorshuset har det varit centralt att integrera den gamla kulturhistoriskt värdefulla miljön med de nybyggda fastigheterna. I de gamla bryggeribyggnaderna runt Hus C, byggda i slutet av 1800-talet, har vi utrett möjliga programalternativ, såsom hotell och gymnasieskola, och utrett möjligheterna för fortsatt exploatering i området.

Hösten 2019 flyttade de första hyresgästerna in i Hus C.