Lyckholms Fabriker

LYCKHOLMS FABRIKER ligger centralt i Göteborg, strax söder om Liseberg. Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med kontor, hotell och verksamheter. Den första etappen med nybyggnationen av kontorshuset Hus C är nu färdigställd och innebär ett samtida tillägg i området. I vårt arbete med kontorshuset har det varit centralt att integrera den gamla kulturhistoriskt intressanta miljön med de nybyggda fastigheterna. I de gamla bryggeribyggnaderna runt Hus C, byggda i slutet av 1800-talet, har vi utrett möjliga programalternativ, såsom hotell och gymnasieskola, och utrett möjligheterna för fortsatt exploatering i området.

Hösten 2019 flyttade de första hyresgästerna in i Hus C. Den befintliga kulturhistoriskt värdefulla industrimiljön i Lyckholmsområdet har integrerats med det nybyggda kontorshuset.