Kommersiella Fastigheter

MARSTRANDS
KURORT

Marstrand är en kulturmiljö av riksintresse där Societetshuset och Båtellet utgör två av de viktigaste kulturminnesmärkta symbolbyggnaderna i samhället. De är även karaktärsbärande för öns kulturarv som kurort under 1800-talet, med Adrian C. Petersons tidstypiska träarkitektur i nyrenässansstil. Den nuvarande innehavaren insåg att för att få råd med att rusta upp de befintliga byggnaderna och driva en verksamhet i anläggningen, behövdes verksamheten byggas ut och kompletteras. Där föddes idén att bland annat återuppföra ett kurbad i samma läge där ett tidigare bad legat innan det blåste bort i stormen 1969. Ett känsligt ingrepp där färg, form, material, skala och detaljering spelar essentiell roll i projektets genomförbarhet.

Förutom ett nytt kurbad uppförs en ny byggnad med vandrarhem och konferensanläggning medan det gamla ”Båtellet” uppgraderas till hotellstandard. Societetshuset planeras genomgå en omfattande ombyggnad och restaurering för att återfödas med sin forna status som mötesplats. Det kompletteras även med en festpaviljong på gårdsplanen som gestaltningsmässigt anknyter till Marstrands kungliga glansdagar då Oscar II återkommande besökte platsen.