Mr. P ligger i Göteborgs Konstmuseums sockel vid Götaplatsen – stadens högkulturella centrum. Ett sammanhang som förpliktigar. Eller som man kan välja att ta avstånd ifrån. Konstmuseet ritades av Arvid Bjerke, Sigfrid Ericson, R O Swensson och Ernst Torulf till världsutställningen 1923 och bildade tillsammans med flyglarna entrén till mässområdet som ledde ner mot Korsvägen och vidare till Liseberg. En arkitektur skapad i en samtid med ena benet i den mytiska och historiska världen och det andra i det rationella och moderna projektets framtidstro.

Pontus Fürstenberg, som via sitt giftermål med Göthilda Magnus blev en av de stora konstmecenaterna i Göteborg, har givit namn till restaurangen och har inspirerat till inredningens formvärld. Genomgående klassiska arkitekturelement och materialval; penselstrukna bröstpaneler i en mörkgrön kulör, bardisk av kolmårdsmarmor, kalkstensgolv från Kinnekulle och möbler tillverkade i massivt stål. Stolarna hämtar sin form från kavaletten, skulptörens roterbara arbetsbord, och bordsskivorna med bågformade stativ har klätts med tjockt oxblodsfärgat läder med massiv mässingskant som gavelavslut.

”Mr. P blir en konstant i staden som man kan söka sig till för isolation och skydd mot omvärldens föränderlighet.”
Mr. P ligger vägg i vägg med TOSO och även med Göteborgs Konstmuseum, vilket satt sin prägel på inredningen med väggar som är fyllda av replikor av Pontus Fürstenbergs konstsamling.

Restaurangen har en invändig entré mot Konstmuseet och blir också dess förlängda del genom de reproduktioner i storformat som visar upp delar av Fürstenbergs rika samling av 1800- talets stora svenska konstnärer. Huvudentrén som vänder sig mot Götaplatsen är restaurangens enda ljusinsläpp, vilket håller rummet relativt opåverkat från skiftningar i årstid och ljus. Mr. P blir en konstant i staden som man kan söka sig till för isolation och skydd mot omvärldens föränderlighet.

Stolarna hämtar sin form från kavaletten, skulptörens roterbara arbetsbord, och bordsskivorna med bågformade stativ har klätts med tjockt oxblodsfärgat läder med massiv mässingskant som gavelavslut.