Myråshallen

Myråshallen ingår i ett större utvecklingsprojekt för Myråsskolan som ursprungligen byggdes på 1950-talet. På uppdrag av Borås stad har vi anpassat byggnaden för ett ökat elevantal delvis genom omorganisation och ansiktslyft men även genom tillbyggnader och en ny idrottshall.

Projektet har bidragit till att lyfta Myråsskolan som varumärke, delvis genom karaktäristisk arkitektur, men också genom planering för en modern undervisning. Som signatur står den fullstora och helt nya idrottshallen i svart och vitt. Mönstret i trä ger hallen en vacker framtoning och skapar ett emblem för stadsdelen i syfte att öka statusen för rörelse och hälsa. Hallen har planerats och uppförts, delningsbar i tre mindre planer och med sex omklädningsrum. Möjligheten till delning möter ett ökat behov i samhället av lokaler för idrott och hälsa som även kan nyttjas utanför skoltid.

Se mer av Myråsskolan här. 
Foto: Anna Kristinsdóttir och Philip Liljenberg