MARIE BÖRDIN NY STUDIOCHEF FÖR SAMHÄLLS­FASTIGHETER

OKIDOKI växer och rekryterar Marie Bördin som ny studiochef för affärsområdet samhällsfastigheter. Marie kommer närmast från Norconsult där hon arbetat med utbildningsmiljöer som studioledare och uppdragsledare. Hon har arbetat med samhällsfastigheters under hela sitt yrkesliv och har de senaste åren även arbetat mer och mer med affärs- och ledarskapsfrågor. Erfarenheter hon nu tar med sig in i rollen som studiochef på Okidoki.

– De senaste två åren har lärt oss att vi alla hänger samman vare sig vi vill eller inte. Kunder, medarbetare och samhället. Och här står vi nu, ensamma och förenade på samma gång. Jag tror på att ett företags framgång vilar i händerna på alla medarbetare och att vägen dit går genom motivation, engagemang och ett öppet klimat.

Ny skola i Södra Änggården i Göteborg.

VAD SER DU FRAM EMOT I DIN NYA ROLL PÅ OKIDOKI?
– Jag ser fram emot att bli en del av ett modigt gäng som står för vad de tror på och vågar vara annorlunda. Mitt främsta fokus den första tiden kommer att bli att lära känna företaget och medarbetarna. Att förstå vilka krafter som finns i var och en och hur vi tillsammans kan utvecklas inom, och utveckla, våra egna och kundernas projekt och affärer.

VAD KAN VI VÄNTA OSS FRÅN STUDIO SAMHÄLLSFASTIGHETER I FRAMTIDEN?
– Samhällsfastigheter är ett av de hetaste områdena för byggare, arkitekter, fastighetsaktörer och investerare framöver. Stat, kommuner och regioner står inför stora utmaningar med växande befolkning och allt fler yngre och äldre i behov av välfärdstjänster. För att verkligen lyckas med detta krävs innovativa lösningar där fastighetsmarknad, privata vårdaktörer och offentlig sektor samverkar. Här kan vi på Okidoki, med kombinationen av designhöjd och kreativa lösningar, utmana gamla sanningar och bygga en bättre, roligare och snyggare värld.

Förslag för nytt rättscentrum i Göteborg.