Vi är en fullservicebyrå som flyttar gränser med arkitektur. Ett 50-tal arkitekter, ingenjörer och formgivare i Göteborg och Stockholm som arbetar med arkitekturens hela skala från stadsutveckling till inredning. Vi är ett designkontor som säljer tjänster, men vi tar också aktiv ställning för det vi tror på. Med samhällsförståelsen som ett konkurrensmedel arbetar vi i gränssnittet mellan moral och design. Välkommen till Okidoki om du vill skapa en bättre, snyggare och roligare värld!

Våra tjänster spänner över ett brett fält – från stadsutveckling och offentliga byggnader till bostäder, lärandemiljöer, arbetsplatser och inredning. Vi arbetar i alla olika projektske­den, från PR- och visionsarbete, projektutveckling, gestaltning och visualisering i tidiga skeden till detaljplaner, utredningar, bygglov och projektering i senare skeden. Vi har kompetens inom flertalet olika miljöcertifie­ringssystem och klimatanpassning. På våra kontor arbetar vi med 3D-projektering med BIM-baserade lösningar (Revit) och erbjuder tjänster inom generalkonsultuppdrag och 3D-samgranskning.