One Stop Shop

Välkommen att ta del av resultaten från vårt forskningsprojekt om mobilitet som vi har arbetat med tillsammans med Urbanivation, Kungsbacka kommun och Aranäs Fastigheter under det gångna året.

Nu på fredag (20/1) är det dags för slutseminarium på Hotell Halland i Kungsbacka. Där kommer vi presentera vår gemensamma rapport ”One Stop Shop för gods och personmobilitet – nya affärsmodeller och policyer för delad mobilitetshubb”. Vi kommer redogöra för våra erfarenheter och lärdomar från projektet och tillsammans med externa föreläsare dela med oss av kunskap, forskning och goda exempel på hållbara lösningar i gränslandet mellan nyproduktion, parkeringsekonomi och mobilitet. Hoppas vi ses där!

Arbetet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet för Drive Sweden – en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.