Planbeskeds­ansökan

Sitter ni på outnyttjad mark som egentligen är potentiella guldgruvor? Vi hjälper er vidare med värdeskapande fastighetsutveckling och tillsammans lägger vi upp en plan för hur vi bäst kommer vidare. Vi tar fram koncept och planbeskedsansökan och bidrar med rådgivning för strategi, kontaktytor för nödvändig förankring mot beslutsfattare. Vi är inlästa på din kommuns politiska mål och vi bygger argumentationen på ett sätt så att dina särintressen även bekräftar politikens vision. Vi har gjort flertalet planbeskedsansökningar som via planbesked har lett fram till värdeskapande detaljplaner och byggprojekt till nytta för invånare, politiker och byggherrar.

Vill du veta mer? Hör av dig till Liisa, studiochef för studio Urban Design.

STUDIOCHEF URBAN DESIGN

Liisa Gunnarsson K., arkitekt
0708-670 195
liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se