Ramse­lyckan

Brf Ramselyckan är en del av det nya området Gökegård som växer fram i Öjersjö, strax utanför Göteborg. Här har vi ritat 8 småskaliga, svanenmärkta och vackra trähus åt HSB Göteborg. Fyra våningar med arkitektonisk finess och gemenskap mellan husen, där en del av lägenheterna vigs åt konceptet HSB Dela för att hjälpa unga köpare att komma in på bostadsmarknaden. Husen är inspirerade av röda lador och klassiska trähus med verandor och smälter naturligt in i de natursköna omgivningarna.

De smala huskropparnas gavlar avslutas med balkonger, där balkongräckena är utformade så att de skiftar i uttryck beroende på betraktningsvinkel; de öppnar upp sig och sluter sig, ger visst skydd, samtidigt som de inte skärmar av ljus in till rummen innanför.

Husens arkitektur är inspirerad av röda lador och klassiska trähus med verandor och smälter naturligt in i de natursköna omgivningarna.

Platsen och landskapet gav förutsättningarna för hur husen skulle ligga i förhållande till varandra, naturen och solen så att de känns som en enhet. Här bor man fritt och avskilt men ändå tillsammans.