Rinkeby – Skolan mitt i byn

”Målet är att skapa ett attraktivt och integrerat bysamhälle där kunskap, rörelse och en ”skola mitt i byn” är själva motorn för utvecklingen i området. ” RICKARD STARK
Bakom det vinnande förslaget för stadsdelen Rinkeby i Stockholm står ett team av arkitekter och planerare från Okidoki och Warm in the winter.

Juryns utlåtande: ”Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder medvetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen.”

Läs mer om tävlingen och vårt förslag här