Samhällsfastigheter /

Urban Design

RINKEBY
”SKOLAN MITT I BYN”

Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, utlyste våren 2018 en allmän tävling, ”Rötterna i Rinkeby”. Tävlingens syfte var att samla in idéer kring vilken roll skolans rum kan spela för en hållbar utveckling av stadsdelen Rinkeby. I tävlingen efterfrågades nya, innovativa sätt för skolverksamheten att inkluderas i ett större sammanhang och bli mer attraktiv. Vi såg detta som ett gyllene tillfälle att varaktigt förbättra situationen i området, genom strukturella förändringar där skola och idrott får ta en central plats.

Med den nya Rinkebyskolan vill vi visa hur en modern skolbyggnad kan utgöra motorn i omställningen till hållbarhet för ett helt samhälle. Tillsammans med vår partner Warm in the Winter tog vi ett samlat stadsbyggnadsgrepp om Rinkeby Allé och utvecklade skärningspunkten vid Rinkebystråket till en ny mötesplats med fokus på genus och kunskap. Ett grepp som tilltalade juryn och resulterade i ett förstapris för vårt förslag "Skolan mitt i byn". Ett förslag som spänner hela vägen från struktur och innehåll ner till byggnadsnivå. Målbilden för förslaget är att skapa ett attraktivt bysamhälle där kunskap och rörelse är själva motorn för utvecklingen.

Bakom det vinnande förslaget står ett team av arkitekter och planerare från Okidoki och Warm in the winter.

I juryns utlåtande kan vi läsa att: ”Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder medvetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen.”

LÄS MER OM TÄVLINGEN OCH VÅRT FÖRSLAG HÄR