Roslags-Näsby

På västra sidan av Roslags-Näsby station kommer en ny stadsdel att växa fram som har hållbarhet i fokus. I den nya stadsdelen utvecklar Okidoki just nu radhus och flerbostadshus för Stadsvillan.

De rymliga lägenheterna och radhusen har generösa och lättmöblerade rum, rundgång, genomgående utblickar, goda förvaringsmöjligheter och möjlighet till ett flexibelt boende. Den stora gemensamma takterassen på Orangerihuset kommer att krönas med ett växthus för att skapa en social yta som går att använda året om.

Bostadshusen har höga miljömässiga ambitioner med långsiktiga och hållbara lösningar. Radhusen har planteringar utformade som regnvattenträdgårdar och gröna tak som tar hand om dagvatten och ger en ökad biologisk mångfald. På så vis minimeras andelen hårdgjorda ytor och vi får en hög grönytefaktor. Stor omsorg har lagts vid den arkitektoniska gestaltningen, både exteriört och interiört. Tegel, trä och plåt är gedigna material som åldras med värdighet. Här används de på ett lekfullt och personligt sätt som ger husen en alldeles egen karaktär.

”En tät stadsstruktur som ger attraktiva livsmiljöer med villakvalitéer”