I Rydingsberg har vi haft ett fullserviceuppdrag från strategisk planering till platsvarumärke och visuell identitet. Allt började med en ansökan om planbesked för en ny sammanhållen ministadsdel 2014. Planprocessen pågick mellan 2016-2020 och sedan detaljplanen antogs har vi arbetat vidare med utvecklingen av bostäder och ett nytt äldreboende kring det f.d. äldreboendet Äsperödshemmet. Den ursprungliga äppelträdgården har bevarats och skyddats i den nya detaljplanen och ger stora kvaliteter till det nya området. Parallellt med arkitektuppdraget har vi också tagit fram koncept för strategisk kommunikation och synlighet för området som helhet.

Rydingsbergs äldreboende kommer att få 60 lägenheter fördelade på tre plan, delvis i souterräng. De sex enheterna har gemensamma ytor som vänder sig inåt mot en kringbyggd innergård eller mot huvudentrén. Den kringbyggda innergården blir en lugn oas för de boende som är känsliga för intryck. Här kan boende delta i aktiviteter, umgås och äta tillsammans. Bostadslägenheterna vetter utåt mot angränsande bostadsbebyggelse och de boende kan blicka ut mot den bevarade äppellunden och livet på gatan. I källarplan finns utrymmen för nya skyddsrum som ersättning för skyddsrum som rivs.

Forskning om äldres välbefinnande visar på vikten av integration med verksamhet och allmänhet. Äldreboendets restaurang är öppen för allmänheten och byggnaden är utformad så att liv och rörelse skapas kring ytorna som besökande och allmänheten har tillgång till. För de boende finns olika typer av service.  Den totala ytan uppgår till cirka 5000 kvadratmeter och äldreboendet kommer stå klart 2027.

Parallellt med arkitektuppdraget har vi också tagit fram koncept för strategisk kommunikation och synlighet för området som helhet. 
Se mer av koncept och visuell identitet för Rydingsberg här.