Bostad

SKEPPSGOSSE­GATAN

På en svårt bullerutsatt liten byggrätt har vi ritat ett femvåningshus med 20 yteffektiva bostäder. Mot Oscarsleden och Göteborgs hamn är byggnaden helt klädd i plåt  ett robust material som motstår salta västanvindar från hamnen och föroreningar från leden, med längsta möjliga livscykel och minsta möjliga underhåll. I en halvblank mörk kulör följer byggnaden en tydlig designtradition inom den samtida infill-arkitekturen, och särskilt den skandinaviska från våra närmsta storstäder Köpenhamn och Oslo. Det nya tillägget på Skeppsgossegatan berikar den redan rådande variationsrikedom av uttryck som utgör Majorna.

Genom stora industrispröjsade fönster ser man livet i hamnen från första parkett.

Det nyaste huset i Majorna möter det äldsta – närmaste granne i kvarteret är det nyrenoverade landshövdingehuset från 1880-talet som tidigare inrymde en möbelbutik. Huset som Okidoki arbetat med att återställa till bostadshus hör till de tidigaste landshövdingehusen i Majorna.

Det nyaste huset i Majorna möter det äldsta – närmaste granne i kvarteret är det nyrenoverade landshövdingehuset från 1880-talet som tidigare inrymde en möbelbutik. Huset som Okidoki arbetat med att återställa till bostadshus hör till de tidigaste landshövdingehusen i Majorna.

”I Majorna har vi hus från både 1800-tal och miljonprogram. Och vid Allmänna vägen finns hus från 2010-talet. Det finns en inneboende brokighet i Majorna som vi vill bygga vidare på.”
De stora industrispröjsade fönstren stärker byggnadens urbana framtoning och för tankarna till postindustriella boendemiljöer i metropoler som London och New York. Passande att tillfoga stadsväven i en hamnstad under omvandling.