Skeppsgosse­gatan

På en svårt bullerutsatt liten byggrätt har vi ritat ett femvåningshus med 20 yteffektiva bostäder. Mot Oscarsleden och Göteborgs hamn är byggnaden helt klädd i plåt. Ett robust material som motstår salta västanvindar från hamnen och föroreningar från leden. Med längsta möjliga livscykel och minsta möjliga underhåll. I en halvblank mörk kulör följer byggnaden en tydlig designtradition inom den samtida infill-arkitekturen, och särskilt då den skandinaviska från våra närmsta storstäder Köpenhamn och Oslo. Det nya tillägget på Skeppsgossegatan berikar den redan rådande variationsrikedom av uttryck som utgör Majorna.

Det nyaste huset i Majorna möter det äldsta – närmaste granne i kvarteret är det nyrenoverade landshövdingehuset från 1880-talet som tidigare inrymde en möbelbutik. Huset som Okidoki arbetat med att återställa till bostadshus hör till de tidigaste landshövdingehusen i Majorna.

Genom stora industrispröjsade fönster ser man livet i hamnen från första parkett.

”I Majorna har vi hus från både 1800-tal och miljonprogram. Och vid Allmänna vägen finns hus från 2010-talet. Det finns en inneboende brokighet i Majorna som vi vill bygga vidare på.”
De stora industrispröjsade fönstren stärker byggnadens urbana framtoning och för tankarna till postindustriella boendemiljöer i metropoler som London och New York. Passande att tillfoga stadsväven i en hamnstad under omvandling – öppen för världen.