Skeppsgosse­gatan

På en svårt bullerutsatt liten byggrätt har vi ritat ett femvåningshus med 20 yteffektiva bostäder. Mot Oscarsleden och Göteborgs hamn är byggnaden helt klädd i plåt. Ett robust material som motstår salta västanvindar från hamnen och föroreningar från leden. Med längsta möjliga livscykel och minsta möjliga underhåll. I en halvblank mörk kulör följer den en tydlig designtradition inom den samtida infill-arkitekturen, som en egen särpräglad typologi, och särskilt då den skandinaviska från våra närmsta storstäder Köpenhamn och Oslo. Det berikar den redan rådande variationsrikedom av uttryck som utgör Majorna.

Åt söder, mot kvarterets insida angörs lägenheterna via entrébalkonger och fasaden kläs i naturfärgade träribbor för att skapa en taktil, varm och inbjudande boendemiljö; lätt att underhålla på sikt.

De stora industrispröjsade fönstren stärker byggnadens urbana framtoning och för tankarna till postindustriella boendemiljöer i metropoler som London och New York. Passande att tillfoga stadsväven i en hamnstad under omvandling – öppen för världen.

Läs mer om Skeppsgossegatan på tapajos.se