Södra Änggårdenskolan

I det nya bostadsområdet Södra Änggården har vi ritat en ny skola för Platzer med totalt 900 elever – från förskoleklass upp till nian. Skolbyggnaden knyter samman staden med Änggårdsbergens naturområden. Man kan röra sig under, genom och ovanpå byggnaden, där taket fungerar som skolgård och gör att tomtytan kan utnyttjas maximalt.