Stadsmuseet Urbanum

Urbanum är en permanent utställning och mötesplats för den som vill se staden med nya ögon. Här berättas om Göteborgs stads historia, vad som händer idag och vad som planeras för framtiden. Fokus ligger inte bara på den fysiska miljön utan även på människorna i staden. Vilka var dom som levde här förr? Vad tycker och tänker dom som bor här nu? Och vilka är eldsjälarna som driver på stadsutvecklingen i Göteborg?

Utställningen är konceptuellt utformad som en stadsplan med kvarter, torg och parker där man kan stanna upp och ta en paus. Dessa binds ihop av tydliga stråk som är enkla att följa. Sist kommer man till “amfiteatern” där större grupper och skolklasser kan samlas, små barn kan klättra runt, eller kanske krypa in i ett av husen.

Tanken är att ett relativt tungt och svårgripbart ämne ska tydliggöras och bli lättillgängligt genom interaktion och lekfullhet. Stadens tema är genomgående i designen med bågar och sadeltak. Utformningen av utställningen har tagits fram i samarbete med Social resursförvaltning och FunkTek (ett samarbetsprojekt som drivs av stadsmuseet som handlar om hur man med nya teknologier och interaktionsdesign kan göra museiupplevelser mer demokratiska) för att få en miljö som är tillgänglig för alla. En referensgrupp med testpiloter har varit involverade genom hela projektet. Man har diskuterat och intervjuat men även byggt upp miljöer i full skala som sedan testats.