Sthlm Väst

Tillsammans med Serneke idéutvecklar och ritar Okidoki nu förslaget ”Sthlm Väst” i Järfälla. Området ligger centralt i ett av Europas största stadsutvecklingsområden: Barkabystaden. Vår ambition är att skapa en tät och grön blandstad med ett stort serviceutbud och en myllrande gatumiljö. Vårt förslag skapar en god grund för en aktiv livsstil och ett rikt vardagsliv.

Områdets mittpunkt är en för regionen unik anläggning för inomhusidrott som bland annat innehåller skidslingor i inomhusmiljö som löper genom flera av områdets kvarter. Skidslingorna, ett brett innehåll av olika typer av bebyggelse, uppgångar för tunnelbana och närheten till motorväg och järnvägspår är aspekter som gör området komplext både ovan och under mark. Sthlm Väst innehåller en stor blandning av verksamheter såsom bostäder, vårdbostäder, idrott, friskvård, kontor, hotell, konferens, skola, restaurang, handel, kultur med mera – en sammanlagd omfattning om totalt ca 150 000 m2.