Strategisk rådgivning och public affairs

Det blir allt viktigare att förbättra förutsättningarna för den egna verksamheten genom politisk påverkan och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi hjälper dig både i tidiga skeden och under processens gång med förankring av koncept och praktisk rådgivning för att ditt särintresse även bekräftar politikens mål.

Vill du veta mer? Hör av dig till Liisa, studiochef för studio Urban Design.

STUDIOCHEF URBAN DESIGN

Liisa Gunnarsson K., arkitekt
0708-670 195
liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se