Tyska Bron

Stora hamnkanalen är ett av de mest fotograferade stadsrummen i Göteborg. Gestaltningskonceptet för restaurangbryggan är att bygga vidare på den hanverksbaserade bruksestetiken och organisa former som tidigare definierade vattenrummet.

Det huvudsakliga träräcket som en reling runt bryggan är formgiven med en förankring i ett klassiskt båtspant och efter den traditionella tekniken att basa trä (böja under värme och tryck). Vi böjer ekträ som vi sedan behandlar med hårdvaxolja för att bibehålla träkänslan över tid.

Vi föreslår ett begränsat antal bärande motiv och koncept och vi har utvecklat ett grafiskt mönster, unikt för restaurangbryggan, som illustrerar ett trasigt nät i rörelse. Det laserskurna mönstret är sömlöst utan rapport och fungerar därför på både långa och kortare sträckor/ytor. Det är ett mönster som både underordnar sig och samtidigt står på egna ben.

Historiskt var Stora Hamnkanalen en miljö full och av båtar som kom in med i första hand gods via de öppningsbara broarna Kempebron och Tyska bron. Idag är Stora Hamnkanalen en vattenspegel som då och då genomskärs av Paddanbåten. Restaurangbryggan möjliggör vistelse i Stora Hamnkanalens vattenrum - stadens kanske vackraste offentliga plats - som idag är svårtillgänglig och relativt eftersatt p.g.a. trafiksituationen. Vi bygger vidare på Göteborgs karaktär som vatten- och kanalstad med en självklar koppling till kanalsystemet då det var den främsta kommunikationsvägen.

Snart kommer fler bilder. Till dess läs här