Tyska Bron

Stora Hamnkanalen har historiskt sett varit en miljö full av liv, rörelse och båtar. Idag är den en vattenspegel som då och då genomskärs av Paddanbåten. Restaurangbryggan vid Tyska bron
möjliggör nu åter liv och rörelse i Stora hamnkanalens vattenrum – stadens kanske vackraste offentliga plats!  Stora hamnkanalen är redan idag ett av de mest fotograferade stadsrummen i Göteborg. Och fler bilder lär det bli. Sommaren 2019 beräknas restaurangbryggan stå klar.

Gestaltningskonceptet för restaurangbryggan är att bygga vidare på den hantverksbaserade bruksestetiken och de organiska former som tidigare definierade vattenrummet. Träräcket som går runt bryggan är formgivet med förankring i ett klassiskt båtspant och efter den traditionella tekniken att basa trä dvs. att böja under värme och tryck.