Varberg Station

Hösten 2017 bjöd Jernhusen tillsammans med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket in till ett parallellt uppdrag för gestaltningen av den nya stationsbyggnaden i Varberg. Beställargruppen beslutade sedan att gå vidare med Okidokis förslag, "Stationen vid havet", som omfattar en ny tågstation med vänthallar, butiker, kontor och serviceutrymmen.

Inspirationen till stationsbyggnaden har vi hämtat från den omgivande Halländska naturen med lätt vågformade tak och robusta material med lokal anknytning och lång livscykel såsom trä, sten och glas.

Konceptet för stationsbyggnaden bygger på att lyfta det unika med att ha ett resecenter så nära havet, i en stad som byggt sitt renommé kring sin relation till vattnet. Från gammal kurort till Sveriges surfmecka. Detta har vi försökt manifestera i byggnadens gestaltning, samtidigt som projektekonomi, byggnadsteknisk komplexitet (hela byggnaden står ovanpå en tågtunnel) och högt ställda miljökrav (klassning som lägst: Miljöbyggnad Silver) har varit tongivande parametrar vid framtagandet av byggnaden. Byggstart är planerad till 2024.

Läs mer på jernhusen.se och varberg.se