Varberg Station

Efter ett parallellt uppdrag beslöt beställargruppen att gå vidare med Okidokis förslag "Stationen vid havet". Förslaget har sedan omarbetats flera gånger utifrån en handfull nya förutsättningar och befinner sig fortsatt kvar i programhandlingsskede.

Konceptet bygger på att lyfta det unika med att ha ett resecenter så nära havet i en stad som nationellt byggt sitt renommé kring sin relation till vattnet. Från gammal kurort till Sveriges surfmecka. Detta har vi försökt manifestera i byggnadens gestaltning, samtidigt som projektekonomi, byggnadsteknisk komplexitet (hela byggnaden står ovanpå en tågtunnel) och högt ställda miljökrav (klassning som lägst: Miljöbyggnad Silver) har varit tongivande parametrar vid framtagandet av byggnaden.

Läs mer på jernhusen.se och varberg.se