Samhällsfastigheter

VARBERGS STATION

STATIONEN VID HAVET

Bygget av Varbergs nya station är påbörjat och kommer att vara färdigställt redan nästa år (2025). Den nya stationen är en del av en stadsmässig omdaning när dubbla tågspår förläggs i tunnel under mark och havet tillgängliggörs för en helt ny stadsdel - Västerport.

- Få städer i Sverige, för att inte säga världen, har något så unikt som en tågstation vid havet. Och stationen kommer bli ett nytt landmärke för Varberg centrum tillsammans med fästningen och kallbadhuset, säger Rickard Stark på OKIDOKI.

Hörnen viftar till som en handduk på stranden.

Den nya byggnaden vill fånga Varbergs "DNA" och med lokal anknytning för material med trä och sten blir den en viktig symbol för hela Varberg. Besökare från när och fjärran kommer att mötas av vacker träarkitektur i en av Varbergs viktigaste publika byggnader.

”När hörnen viftar till i vinden får man associationer direkt till Varbergs starkaste trumf - det ständigt närvarande havet. Vi ser trä som ett hållbart material med höga arkitektoniska värden.” Rickard Stark, OKIDOKI

Hela byggnadens ut- och insida är formgiven av Okidoki. Programmet invändigt utgörs förutom vänthall av ett kommersiellt inre stråk för handel och restaurang. Den interiöra bilden är framtagen av Tengbom.

Hela byggnadens ut- och insida är formgiven av Okidoki. Programmet invändigt utgörs förutom vänthall av ett kommersiellt inre stråk för handel och restaurang. Den interiöra bilden är framtagen av Tengbom.

Konstruktionen i korslaminerat trä och det stora utskjutande vegetationstäckta taket signalerar samtidens kamp med att bygga koldioxidsnålt, läckert och klimatsmart. Hållbarhet är så klart en viktig del av utvecklingen och byggnadens utformning med trästomme, återbrukade material och solcellsanläggning på taket skapar förutsättningar för låga klimatavtryck. Den nya stationsbyggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld.

Stationen blir en knutpunkt för hela Västsveriges resenärer och en mötesplats för Varbergs besökare och boende. Byggnaden kommer få en större väntsalsfunktion och resenärsservice i form av handel, café, service, resebutik och restauranger. Genom trappor och hissar tar man sig till plattformarna som ligger under stationen.

Söderentrén blir ett toppenläge för restaurang med sol fram till kvällen.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Rickard Stark, arkitekt och partner på OKIDOKI, rickard@okidokiarkitekter.se eller 0736 22 72 00