Gil

”Det kan tyckas humoristiskt vid en första anblick, men det ligger allvarliga frågeställningar bakom.”

När Göteborgskooperativet för Independent Living – GIL – skulle flytta in i sitt nya kontor skapade vi en inredning som sätter fingret på de hinder och irritationsmoment som en funktionsnedsatt person upplever i vardagen. Till exempel valde vi att montera handfatet på toaletten väldigt högt. Det ger en icke funktionsnedsatt person en fingervisning om hur ett helt vanligt toalettbesök kan te sig för en person som sitter i rullstol.

Läs mer om inredningen vi gjort för GIL i Tidskriften RUM